Olen koulutettu joogaopettaja ja työterveyshuollon erikoislääkäri, lääkärinä olen toiminut jo yli 20 vuotta. Perusjoogaopettajakoulutukseni on Integral Yoga Hatha 200 RYT (http://integralyoga.org/) ja tuon koulutuksen ja omien joogakokemusteni pohjalta huomasin kuinka hoitavaa ja kokonaisvaltaisesti hyvinvointia tukevaa jooga ja jooginen elämäntapa on. Tämän oivalluksen myötä uteliasuuteni heräsi ja lähdin oman lääketieteellisen ja luonnontieteellisen koulutukseni pohjalta tutkimaan tarkemmin ja syvemmältä miksi näin on ja miten jooga vaikuttaa. Tällä matkalla huomasinkin kuinka perinteinen jooga, tämä laaja-alainen ja kokonaisvaltainen ote kuten Integraalijoogassa, onkin itse asiassa hyvin tieteellinen menetelmä joka toimii täysin linjassa sen kanssa mitä nykytiede tietää ihmisen fysiologiasta, anatomiasta ja mielen rakenteista. Tältä pohjalta kiinnostukseni heräsi joogaterapiaan, jota olen tiiviisti opiskellut (mm. Integral Yoga Stress Management opettajakoulutus) ja sen oppeja soveltanut pitkään myös kliiniseen työhöni lääketieteellisen hoidon tukena.

Joogan kokonaisvaltaisen hoitava vaikutus on ollut selkeänä tiedossa jo muinaisten joogien aikaan ja joogaterapiaa onkin käytetty hyvinvoinnin ja terveyden tukena hoidossa ja ennaltaehkäisyssä jo muutaman tuhannen vuotta. Sitä on myös koko ajan enenevästi tieteellisesti tutkittu jo usean vuosikymmenen ajan, joskin Intiassa tutkimus alkoi jo kauan aiemmin, ensimmäinen joogan fysiologisiin vaikutuksiin erikoistunut tieteellinen lehti aloitti siellä jo vuonna 1924. Joogan osaavalla käytöllä terapeuttisena, hoitavana, on todettu olevan vaikuttavaa tehoa hyvinkin monenlaisissa tilanteissa ja vaivoissa minkä myötä se onkin säännöllisessä käytössä jo monissa hoitomalleissa lääketieteellisen hoidon tukihoitona, esim. kivun hoito, traumat, posttraumaattiset stressioireet, sydänsairaudet, stressioireet ja stressiperäiset sairaudet, syövän hoidon tukena, erilaisten mielialaoireiden kuten masennuksen ja ahdistuksen hoidossa.

Joogan tarkoituksena on sanskriitiksi nirodha, mikä tarkoittaa mielen rauhoittamista ja rauhoittumista. Siinä prosessissa käytetään hyväksi kehoa, hengitystä, mieltä ja syvempää tuntemusta siitä mitä todellisuudessa olemme, mitä pidämme tärkeänä elämässämme ja myös henkisyyttä, mitä se itse kullekin merkitsee tai ei merkitse. Jooga on paljon muutakin kuin se fyysinen harjoitus jota olemme tottuneet näkemään useimmilla joogatunneille. Joogaan kuuluvat fyysinen asanaharjoitus, hengitysharjoitukset, syvärentoutus, meditaatio ja elämäntapoihin sekä oman itsen ja asenne- , tunne- ja ajattelumaailman ja syvemmän olemuksen tutkimiseen liittyvät harjoitteet. Jooga antaa meille keinoja siihen kuinka voimme muuttaa asioita itsessämme ja elämässämme kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaksi.  Terapeuttisen joogan vaikutusmekanismit välittyvät monen asian kautta, mm. hyödyntäen aivojen neuroplastisuutta, ja myös suurelta osin autonomisen hermoston rauhoittumisen ja tasapainottumisen kautta, mikä taas laajasti vaikuttaa koko elimistöön ja mieleen ja hyvinvointiin aivan normaalissa arjessa. Terapeuttisessa joogassa yhdistyvät fyysiset harjoitteet, jotka tukevat mm. autonomisen hermoston palautumisjärjestelmiä- ja vasteita, harjoitteet mielen tasolla eli omien näkemysten ja ajattelumallien arviointi ja muokkaantuminen omaa hyvinvointia tukeviksi, ja kokonaisvaltaisen terveellisen elämäntavan omaksuminen. Kaikki jooga ei ole terapeuttista joogaa ja koska jokainen olemme uniikkeja yksilöitä yksi malli ja harjoitus ei sovi kaikille. Joogaterapiassa hoitoon ei olekaan yhtä valmista pakettimallia vaan jokaiselle suunnitellaan aivan yksilöllinen hoitokokokonaisuus omien tarpeiden mukaisesti. Joogan käyttö terapeuttisena edellyttää riittävää tuntemusta sekä lääketieteestä että sitä miten joogan eri osa-alueet vaikuttavat jotta hoitava jooga auttaa ja jotta harjoituskokonaisuus on tukeva ja turvallinen. Lisää tietoa joogaterapiasta löydät http://www.iayt.org.  Itse yhdistän työssäni pitkän lääketieteellisen kokemukseni ja tiedon sekä joogan laaja-alaiset käytännön menetelmät ja näkemyksen ihmisen hyvinvoinnista. Ja kuten lääkärinä toimiessanikin, joogaterapiavastaanotolla minulle on ensiarvoisen tärkeää kohdata jokainen ihminen kunnioittaen ja antaen hänelle tila täysin omana itsenään, tila tehden valinnat rauhassa omien toiveittensa mukaisesti.

Joogaterapiaa käytetään sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien tukihoitona. Lisäksi joogan perusta on vahvasti tietoisuustaitojen harjoittamisessa mikä myös vahvistaa mielen ja kehon joustavuutta ja tasapainoa, resilienssiä, elämässä kokonaisuudessaan. Halutessaan joogan avulla voi sukeltaa vielä syvemmälle oman henkisyyden tutkimiseen, pohtimaan oman elämän arvoja, etiikkaa ja sitä mikä itselle elämässä on keskeistä ja tärkeää ja miten omaa elämää voisi rakentaa kohti sitä minkä kokee tärkeäksi.

Hoitavaa joogaa käytetään sekä sairauksien ennaltaehkäisyssä että hoidossa ja se voi joissakin elämäntilanteissa ja asioissa olla riittävä tuki mutta joogaterapia ei yksin korvaa hyvää lääketieteellistä hoitoa vaan tukee ja täydentää sitä, erityisesti niillä osa-alueilla joita perinteinen lääketieteellinen hoito ei tavoita. Jos tarvittava lääketieteellinen hoito ei ole vielä meneillään ohjataan asiakas hoidon piiriin. Joogaterapiavastaanotolla ei kirjoiteta lääkereseptejä, käytetä lisäravinteita, kirjoiteta sairauslomatodistuksia, muita lausuntoja tai lähetteitä tai tehdä lääketieteellisiä toimenpiteitä vaan jokainen vastaanotolle tulija saa yksilöllisesti ja aidosti hänelle läsnä ollen ja kuunnellen tukea, ohjattuja harjoituksia ja keinoja omassa tilanteessaan, kuinka päästä itse eteenpäin sen kanssa mitä on, kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mielenrauhaa juuri omassa elämäntilanteessaan.

Tähän filosofiaan sopii mielestäni hyvin mietelause ”Kun annat ystävälle kalan hän on kylläinen yhden päivän, mutta jos opetat hänet kalastamaan hän on kylläinen koko loppuelämänsä”.

Eli jooga opettaa sitä kuinka löytää oma tasapaino ja harmonia koko ajan muuttuvassa elämässä ja ympäröivissä tilanteissa, haasteissa ja iloissa, ja siten onnellisuutta aivan omana itsenä ja vapaana omassa elämässä.

Joogaterpiavastaanotto  ja hyvinvointivalmennus

kysy lisää ja varaa aika  mari.rantamaki@varuna.fi

Myös

erilaiset joogaharjoitukset yksilöllisesti tai ryhmille

joogaterapiaharjoitukset yksilöllisesti tai ryhmille eri teemoilla

joogaterapiavastaanotto yksilöllisesti tai pienryhminä

traumasensitiivinen jooga traumahoidon tukena yksilöllisesti tai ryhmässä

luentoja ja harjoituksia hyvinvointiin tai joogaan liittyen

koulutusta ja workshoppeja eri teemoilla erilaisille ryhmille ja esim. joogaopettajille

koulutusta, luentoja tai workshoppeja teen samoista aiheista, joogasta ja sen filosofiasta, anatomiasta ja fysiologiasta ja lääketieteestä yhdistettynä joogaan, joogafilosofiaan ja joogiseen elämäntapaan

työkyvyn tuki esim. sairausloman aikana, kuntoutuksen ohella, työhön palatessa sekä yksittäin että pienille ryhmille

Kaikki vastaanotot ja joogaharjoitukset toteutan noudattaen traumasensitiivistä lähestymistapaa.

 

Vastaanotolle voit tulla esim.

 • kun stressi tai uupumus painaa
 • traumojen tukihoito
 • kiputilanteet
 • univaikeudet, mielialahaasteet, masennuksen ja ahdistuksen hoidon tuki, keskittymisvaikeudet
 • suru
 • sopeutuminen uusiin tilanteisiin ja uuden suunnan hakeminen, esim. kun sairastut pysyvään sairauteen (reuma, sokeritauti…)
 • sydänsairaudet, verenpainetauti
 • syöpähoitojen tukena
 • työkyvyn tuki esim. sairausloman aikana, kuntoutuksen ohella, työhön palatessa
 • elämän suunnanmuutokset ja uuden pohdinta
 • urheilijan rentoutuminen palautumisen tukena.
 • tai jos haluat parantaa hyvinvointia yleisesti elämässä tai tukea elämänmuutoksiin, ihan vaikka elämäntapamuutosten tukena
 • kun haluat oppia jooga-, meditaatio,-hengitysharjoituksia ja syvärentoutusta tai vaikka filosofiaa aivan omien tarpeittesi mukaisesti kotiharjoituksen tueksi

Ajanvaraus ja lisätietoja   mari.rantamaki@varuna.fi

info@varuna.fi