KOKEMUS

Olen toiminut kuntoutuksen ohjaajana sosiaali- ja terveyspalvelualalla vuodesta 2002 lähtien ja fysioterapeuttina vuodesta 2014. Osana työtäni ja päätyöni ohella olen ohjannut hathajoogaa vuodesta 2013 lähtien. Fysioterapian saralla erikoistumisalani on kehollisuutta ja kehollisia oireita kokonaisvaltaisesta, myös mielen ja tunteet huomioivasta, näkökulmasta lähestyvä psykofyysinen fysioterapia.  Fysioterapeuttina ja joogaopettajana olenkin erityisen kiinnostunut juuri kehon ja mielen välisestä vuorovaikutuksesta ja oman kehotuntemuksen merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Ohjausotteeni ja lähestymistapani fyysiseen harjoitteluun onkin kokonaisvaltainen ja voimavaralähtöinen. Ohjauksessani painottuvat siten paitsi kehon voiman, liikkuvuuden ja tasapainon harjoittaminen myös kehotietoisuuden ja mielen keskittämisen elementit.

KOULUTUS

Kuntoutuksen ohjaaja 2001, Fysioterapeutti 2011, Integral Yoga Hatha®-opettaja (taso 1) 2013, Integral Yoga Hatha®-opettaja (taso 2) 2015, Psykofyysisen fysioterapian ammatilliset erikoistumisopinnot 2015, Stress Management Yoga Teacher Training 2016, Accessible Yoga Teacher Training 2018.

Meneillään oleva koulutus: Basic Body Awareness (BBAT) – terapeutin opinnot 2018-

OHJAUKSET JA PALVELUT

Ohjaan Varunassa terapeuttista joogaa sekä erilaisia kehonhallintaa ja kehotietoisuutta edistäviä ryhmiä ja kursseja. Toteutan myös koulutuksia liittyen työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kehollisten menetelmien avulla.

Suunnittelen ja toteutan ohjaukset yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden sekä yksilö- että ryhmänohjauksina.