Minnasta

Olen aina ollut oman elämäni seikkailija. En halua valmiita vastauksia vaan haluan tehdä omat valinnat moninaisista vaihtoehdoista. Näihin pyrin omalla työlläni kannustamaan myös sinua.

Olen kouluttaja ja opinto-ohjaaja. Valmistuin filosofian maisteriksi pääaineena puheviestintä. Siinä rinnalla opiskelin kasvatustieteitä, draamapedagogiikkaa ja opettajan pedagogiset opinnot. Integral hatha yoga -opettajan koulutus on syventänyt ymmärrystäni ihmisestä kokonaisuutena. Elinikäinen oppiminen ja uteliaisuus elämää kohtaan pitää liikkeessä!

Palvelut

Saven käsittely

Draamapedagogiikka, impro

Viestintä: esiintyminen; vireystila

Ohjauskeskustelut/uraohjaus

Integral hahta yoga

Rentoutukset

Yhteistyö osuuskunnan muiden jäsenien kanssa