Loka- ja marraskuussa keskitytään Kehräämössä selän terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen neljänä lauantaina ja neljän eri aihetta syventävän teeman avulla.

Pääpaino kussakin teemassa on terapeuttisessa kehotietoisuutta sekä asennon ja liikkeen hallintaa edistävässä liike- ja asanaharjoittelussa sekä näitä tukevien hengitystekniikoiden oppimisessa. Osallistujat saavat tietoa siitä, miten kehon eri osa-alueet ja lihastasapaino vaikuttavat selän toimintakykyyn sekä käytännön työkaluja siihen, miten huolehtia selkänsä terveydestä sekä joogamatolla että sen ulkopuolella arjessa.

Teemat ja niiden sisällöt on suunniteltu progressiivisesti eteneviksi ja toisiaan tukeviksi niin, että kukin teema ja harjoitus sen sisällä rakentuu edelliselle sitä myös osaltaan syventäen. Ne sopivat mainiosti sekä pidempään joogaa harrastaneille että kaikille selkänsä hyvinvoinnista ja huoltamisesta kiinnostuneille aiempaan liikunnalliseen taustaan tai kokemukseen katsomatta. Harjoitusten voimakkuus vaihtelee kevyestä intensiiviseen/vaativaan, mutta tehdään aina omaa kehoa kuunnellen ja itselle sopivalla variaatiolla.

Kurssit ohjaa fysioterapeutti ja joogaopettaja Merja Koskensalo.

Teema 1: Lonkkanivelen liikkuvuus ja lantion alueen lihastasapaino
Lauantai 20.10 klo 10-12.15

Lonkkanivelten liikkuvuudella ja lantion alueen lihastasapainolla on suuri merkitys paitsi lantion asentoon myös selän terveydelle. Lonkkanivelen liikkuvuuteen vaikuttavien lihasten epätasapaino (kireys, lyhentyminen, heikkous) johtaakin usein haitallisiin liikekompensaatioihin, virheellisestä asennosta johtuvaan lisääntyneeseen kuormitukseen sekä kipuoireiluun erityisesti lannerangan alueella.
Tämän teeman sisällä keskitytään etenkin lonkankoukistaja-, lähentäjä-, pakara- ja takareiden lihasten toiminnallisen tasapainon lisäämiseen terapeuttisten liikeharjoitteiden ja joogan asanoiden avulla. Tunneilla opitaan monipuolisesti näihin lihasryhmiin keskittyvien rentouttamisen, venyttämisen sekä vahvistamisen tekniikoita, millä tavalla ja millaisia apuvälineitä hyödyntäen niitä voi soveltaa omassa harjoituksessa sekä missä järjestyksessä niiden tekeminen on hyödyllistä ja suositeltavaa harjoituksen aikana.

Teema 2: Hengitys ja keskivartalon syvä tuki
Lauantai 27.10 klo 10-12.15

Lantion neutraaliasennon hallinta sekä paikalla että liikkeessä vaikuttaa suoraan lannerangan asentoon ja kompressiokuormitukseen. Kun lannerankaa tukevat syvät lihakset sekä vatsan että selän puolella toimivat tasapainoisesti ja oikea-aikaisesti, lantio ja lanneranka säilyttävät neutraalin asennon, kuormitus jakautuu selkärangalle tasaisesti ja kudosten vaurioitumisriski asennoissa ja liikkeissä pienenee.

Kuten muissakin lihasryhmissä, voivat myös lannerangan stabiliteetista vastaavat lihakset olla samanaikaisesti sekä heikkoja että kireitä. Kurssilla opitaankin paitsi tunnistamaan lantion ja lannerangan neutraaliasentoa erilaisissa asanoissa, myös oikea-aikaisesti aktivoimaan ja rentouttamaan em. lihaksia. Koska näissä prosesseissa on myös hengityksellä ja pallean toiminnalla keskeinen rooli, kurssilla työskennellään keskeisesti myös hengityksen kanssa. Osallistujat oppivat sekä staattista että dynaamista stabiliteettia tukevat hengitystekniikat sekä sen, kumpi harjoituksessa on kulloinkin hyödyllistä valita.

Teema 3: SI-nivelten terveys ja stabiliteetti
Lauantai 10.11 klo 10-12.15

SI-nivelten tehtävänä on jakaa kuormitusta alaraajojen ja alaselän välillä sekä lieventää lantioon
kohdistuvaa rasitusta. SI-nivelten toimintahäiriöihin voivat johtaa ja altistaa monet tekijät mm.
hormonaaliset syyt, kaatumiset sekä virheellisesti tehdyt kierto- ja taivutusliikkeet. Toimintahäiriöt
aiheuttavat usein toispuoleista kipua tyypillisesti alaselän ja pakaran yläosan alueella.

Kurssilla opitaan, miten ennaltaehkäistä toimintahäiriöiden syntymistä kierto- ja taivutusliikkeissä sekä millaisten yksittäisten harjoitusten avulla lievittää mahdollisia kipuoireita, stabiloida niveliä ja aktiivisesti tasapainottaa niiden toimintaa.

Teema 4: Rintarangan liikkuvuus ja hartiarenkaan toiminta
Lauantai 17.11 klo 10-12.15

Rintarangan liikkuvuudella ja hartiarenkaan toiminnalla on erityinen merkitys niin niskahartia-alueen ja olkanivelten kuin lannerangankin terveyden kannalta. Alueen lihastasapaino – riittävä joustavuus ja
stabiliteetti – tukeekin keskeisesti hyvää ryhtiä ja ennaltaehkäisee tuki- ja liikuntaelinongelmia niin selän kuin olkaniveltenkin alueella. Hyvä ryhti ja liikkuvuus rintarangan ja rintakehän alueella tukee olennaisesti myös pallean toimintaa sekä hengityksen luonnollista ja vapaata virtausta kehossa.

Kurssilla pyritään edistämään lapaluuta ensi- ja toissijaisesti tukevien lihasten lihastasapainoa sekä
lisäämään liikkuvuutta usein jäykän rintarangan alueella. Liikeharjoittelu sisältää sekä rentouttavia,
restoratiivisia harjoituksia että voimaa ja joustavuutta asteittain kehittäviä harjoituksia.

Hinnat:
Yksittäinen teema: 55 / 50 euroa (alehinta: opiskelijat, työttömät, eläkeläiset)
Kaikki neljä teemaa: 200 / 180 euroa (alehinta: opiskelijat, työttömät, eläkeläiset)
Kurssi maksetaan aloituksen yhteydessä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: merja.koskensalo@varuna.fi

Ilmoittautuminen yksittäiseen teemaan ja sitä koskevat mahdolliset peruutukset pyydetään viimeistään
kutakin kurssia edeltävänä perjantaina klo 12 mennessä.

Ilmoittautuminen ja mahdolliset peruutukset
koskien koko kurssia (4 teemaa) viimeistään torstaihin 18.10 mennessä.

Kullekin kurssikerralle otetaan maksimissaan 12 osallistujaa ja paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli sinulla on erityisiä liikerajoitteita tai todettuja tuki- ja liikuntaelinsairauksia, ilmoitathan niistä
etukäteen kurssin ohjaajalle.

Lämpimästi tervetuloa!