Tunne-elämän ymmärtäminen ja tunteiden kanssa toimeen tuleminen on sukupuolesta riippumatta hyvinvointimme kannalta keskeinen asia. Tunteet välittävät meille informaatiota, jonka avulla voimme orientoitua erilaisiin tilanteisiin paremmin. Kaikki tunteet ovat omalla tavallaan hyödyllisiä, ja niiden hyödyntäminen lisää psyykkistä joustavuuttamme ja stressinhallintataitojamme.

Tunteiden kanssa elämistä monille meistä ei ole koulussa tai kasvattajiemme taholta riittävästi opetettu. Kulttuurissamme elävä tietynlainen miehen malli opettaa meitä tukahduttamaan ainakin tiettyjä tunteitamme ja tällä on vaikutusta esimerkiksi itsearvostukseemme ja vuorovaikutukseemme muiden kanssa. Pidäteltyinä tunteet muuttuvat ajan myötä tuhoisiksi, taitavasti ilmaistuina ne ovat meille loppumaton voimavara. Mikäli haluamme siirtyä kohti täydempää ja tasapainoisempaa elämää, meidän on korkea aika opetella tunnetaitoja. Tällä kertaa sukellamme teemaan miesten kesken, luottamuksellisessa ja sallivassa ilmapiirissä.

 

Kurssin sisältö:

-Perustietoa tunteiden psykologiasta (Mitä ovat viha, suru, pelko, ilo, häpeä ja syyllisyys).

-Miten kohdata tunteita taitavasti: Tunteiden pidättelystä niiden sallimiseen ja ilmaisuun

-Kulttuurissamme elävät miehen malli. Miten kulttuurissamme on totuttu ilmaisemaan tunteita? Mitkä tunteet ovat perinteisesti olleet miehille kiellettyjä? Miten tuoda esiin herkempiä puoliansa?

-Erilaiset vuorovaikutustyylit (aggressiivinen-alistuva-jämäkkä). Miten siirtyä valta-asetelmista tasa-arvoiseen, ystävälliseen, mutta jämäkkään vuorovaikutukseen?

-Myötätunto itseä ja muita kohtaan hyvinvoinnin rakentajana

-Läsnäoloharjoituksia

-Keskustelua, jakamista, tukemista

 

Kurssin ajankohta:

La 20.10. 12.30 – 17.30

Su 21.10. 11.00 – 16.00

Molempina päivinä pidämme välissä lounas-/evästauon.

Kurssin hinta:

139e/119e (alehinnalla opiskelijat, työttömät, eläkeläiset)

Early bird pe 12.10. asti 119e/99e

Kurssille otetaan maksimissaan 15 osallistujaa
Kurssin ohjaa Markus Savander.